Търсене      Контакти


Нови продукти

KETOPROCEN
нов регистриран продукт

KETOPROCEN 100 mg/ml solution for injection Ketoprofen; инжекционен разтвор;

флакон 100ml


По лекарско предписание: Говеда, коне и свине

Карентен Срок:

коне -месо-4 дни; мляко-нула дни.

говеда: месо и вътрешни органи-4 дни.Мляко: Нула дни. Свине: месо и вътрешни органи: 4 дни

CENENROVIG
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ в 1 ml Активна субстанция: Enrofloxacin 100 mg ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА Инжекционен разтвор. КЛИНИЧНИ ДАННИ: Видове животни, за които е предназначен ВМП Говеда, свине и кучета. Терапевтични показания за отделните видове животни: Респираторни инфекции, диарии и уринарни инфекции при свине, говеда и кучета причинени от микроорганизми, чувствителни към енрофлоксацин.

SULFATRIMAN
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ в 1 ml Активни субстанции: Sulfadiazine sodium 200 mg, Trimethoprim 40 mg ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА: Инжекционен разтвор. КЛИНИЧНИ ДАННИ Видове животни, за които е предназначен ВМП Говеда и прасета. Терапевтични показания за отделните видове животни - Говеда: Пневмония, диария и метрити. Прасета: Пневмония, диария, колибацилоза, метрити,атрофичен ринит и ММА синдром. Заболявания предизвикани от микроорганизми, чувствителни към комбинацията Sulfadiazine + Trimethoprim.

TRYPANOCEN
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Активни субстанция: Diminazene aceturate 75 mg Antipyrine 250 mg Vitamin B12 0.04 µg ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА: Инжекционен разтвор. КЛИНИЧНИ ДАННИ: Видове животни, за които е предназначен ВМП Коне (месото на които не е предназначено за консумация от хора) и кучета. Терапевтични показания за отделните видове животни Лечение на трипанозомиа, Бабезиоза (пироплазмоза) и смесени инфекции, причинени от трипанозоми и бабезии при коне и кучета. TRYPANOCEN е указан за контрол на процеси, свързани със загуба на имунитет, при временно изчезване на кърлежите от мястото на отглеждане или транспортиране от свободна от кърлежи зона към силно опаразитена зона.

MANVICEN
CЪСТАВ: Активна субстанция Ексципиенти Lincomycin (hydrochloride) 50мг Benzyl alcohol 9мг Spectinomycin (sulfate) 100мг Water for injection ad 1мг ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА Инжекционен разтвор.

Видове животни, за които е предназначен ВМП

Едри преживни, овце, прасета, кучета Терапевтични показания за отделните видове животни Едри преживни:Пневмония, колибацилоза; Овце: Пневмония, колибацилоза, копитен гнилец; Прасета: Ензотична пневмония, вибрионна дизентерия,колибацилоза, салмонелоза, инфекциозен артрит; Кучета: Пневмония, колибацилоза;

CEN-MAN-PEN
CEN – MAN – PEN Suspension 10X250 ml КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ в 1 ml Активни субстанции: Benzylpenicillin procaine 200.000 IU Dihydrostreptomycin (sulfate) 200 mg Dexamethasone (21-sodium phosphate) 0.5 mg ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА Инжекционнa суспензия. КЛИНИЧНИ ДАННИ Видове животни, за които е предназначен ВМП Говеда, свине и коне. Терапевтични показания за отделните видове животни За лечение на бактериални инфекции, следоперативни и вторични пикочни инфекции, причинени от микроорганизми, чувствителни към комбинацията, като за различните видове животни, те са: Говеда: Кожни абсцеси, актиномикоза, копитни заболявания, артрити, бактериални карбункули, лептоспироза, мастити, пневмония и бронхопневмония. Прасета: Артрити, преждевременно раждане (дължащо се на Brucellas, Leptospiras или други чувствителни микроорганизми), лептоспироза, червенка, пневмонии, бронхопневмонии и MMA синдром. Коне: Метрити, пневмонии и бронхопневмонии.

VITACEN K3
Активна субстанция: Vitamin K3 (Menadione sodium bisulfite) 100 mg ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА Инжекционен разтвор. КЛИНИЧНИ ДАННИ Видове животни, за които е предназначен ВМП Всички видове продуктивни животни, кучета и котки. Терапевтични показания за отделните видове животни - Хеморагични процеси: Лечение на интоксикации с антикоагулиращи агенти, родентициди и кумарини: варфарин, дикумарол. Чернодробни увреждания и цироза; - Предпазване от хеморагии при хирургични интервенции.

Профил    ::    Ценова листа     ::    Нови продукти     ::   В снимки   ::    Промоции    ::    Контакти